Sivilombudsmannen fremhever bruk av barnekonvensjonen i forvaltningen

Sivilombudsmannen la 6.april 2017 frem sin årsmelding. Ombudsmannen la i den anledning særlig vekt på viktigheten av at forvaltningen anvender barnekonvensjonen i sitt daglige arbeid - barna skal høres og barnets beste skal vurderes i alle avgjørelser forvaltningen treffer. Å unnlate å gjøre dette, er en saksbehandlingsfeil.

Vi lenken https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/opptak-fra-seminar-om-sivilombudsmannens-arsmeldinger-barnekonvensjonen-og-forvaltningen-article4734-1555.html kan du se og høre innleggene bl.a. om barnekonvensjonen, fra seniorrådgiver Marianne Lie Løwe fra Sivilombudsmannen, professor Kirsten Sandberg fra Universitetet i Oslo og seniorrådgiver Jannicke Sæther Olsen ved Barneombudets kontor.

Årsmeldingen, rapporter og avgjørelser fra Sivilombudsmannen, kan du lese på  via nettsiden www.sivilombudsmannen.no