Barnekomiteen innkaller Norge i 2018

FNs barnekomite som er FNs kontrollorgan for statenes etterlevelse av barnekonvensjonen, mottok Norges 5. og 6.periodiske rapport i oktober 2016.

Nå er Norge innkalt til komiteens 78.sesjon i Geneve, som skal arrangeres i perioden 14.mai - 1.juni 2018. I løpet av denne sesjonen må Norge forsvare sin siste rapport foran de 18 medlemmene i barnekomiteen.

For de som vil følge med på det som skjer i FNs barnekomite, kan denne lenken brukes