Hipp Hurra for LNU!!

LNU har nylig gitt ut en ny rapport "Unge stemmer 2017:På vei mot et demokratisk utenforskap" der det påpekes at det er et vesentlig demokratisk underskudd for vår unge befolkning. "Unge er underrepresentert, både i valg og blant folkevalgte - og noen grupper står i fare for å havne i et vedvarende politisk utenforskap", heter det i en av rapportens konklusjoner.

Her kan du finne rapporten : http://www.lnu.no/wp-content/uploads/2017/05/rapport-unge-stemmer-ferdig.pdf

Rapporten konkluderer med 10 tiltak for å øke unges politiske deltakelse. Ett av dem er at 16åringene bør få stemmerett fra og med lokalvalget i 2019, ett annet at alle unge skal få en påminnelse om valget på SMS i forkant av valgdagen, ett tredje tiltak er at opplæring i demokrati og medborgerskap kommer tidligere i forløpet i flere fag. Til sist mener LNU at Ungdomsråd blir obligatorisk i alle kommuner - dette har dessverre flertallet på Stortinget i mai 2017 sørget for at det ikke blir.., så i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12 må alle vi andre arbeide for at dette blir endret!