TV-aksjonen 2017 til Unicef

Årets TV-aksjon går til Unicefs arbeid for skoler til barn i krigsherjede land.

I forbindelse med aksjonen er det utarbeidet en egen nettside http://blimed.no/bli-med/ der du kan finne svært mye nyttig. Særlig kan skoler og dels barnehagene finne relevante opplegg for tilbud til barna gjennom denne nettsida. Her er ulikt materiale spredt på aldersgrupper. Du kan finne relevante oppgaver for barn i grunnskolen og spennende opplegg for lærere, særlig  om barnas rettigheter - som også gjelder for barn i krigsherjede land, blant annet i Syria. Her kan du lytte til den fantastiske sangen Heartbeat - sunget av barna i Syria på hebraisk i ruinene av en utbombet by - sjekk den: http://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2017/1-2-trinn/sang

Sjumilssteget oppfordrer alle som har interesse av å arbeide for barnas rettigheter om å delta i aktiviteter i forbindelse med aksjonen, både som bøssebærere, men også i andre aktiviteter der barna kan delta for å gi sitt bidrag til barna i 5 krigsherjede land.