Nasjonal konferanse 2017

Vår nasjonale arbeidsgruppe "Sjumilssteget - Barnekonvensjonen i praksis" arrangerte 19.-20.10 den fjerde i rekken av nasjonale konferanser om implementering av barnekonvensjonen i norsk forvaltning.

Du finner mer om 2017-konferansen, herunder filmer og presentasjoner som ble brukt eller laget under årets konferanse.

Følg lenken: https://www.fylkesmannen.no/Troms/Folk-og-samfunn/Var-viktigste-lov-for-barn-og-unge/

God fornøyelse!