Norge eksamineres av FNs barnekomite

23. og 24.mai 2018 skal Norge, med Barne- og familieminister Linda Hofstad Helleland i spissen, presentere 5. og 6. rapport om barnerettigheter i Norge. Norge er ett av fem land som skal eksamineres i løpet av  barnekomiteens 78.sesjon i Geneve.

Norge leverte sin 5. og 6.rapport i oktober 2016. Med denne fulgte også en barnerapport utarbeidet av Bufdir.  Etter dette har komiteen i løpet av 2017 mottatt skyggerapporter fra bl.a. Forum for barnekonvensjonen, Barneombudet og i tillegg en egen ungdomsrapport "Kidza har rett". Alle disse har hatt et pre-session-møte med barnekomiteen.

Det knytter seg stor spenning til hva komiteen vil utfordre Norge med, hvilke områder man er særlig opptatt av og hva barnekomiteens rapport til sist vil inneholde. Det er fra 2016 innledet en praksis med å gjøre filmopptak av komiteens høringer av bl.a. enkeltstater. Dette betyr at alle kan få oppleve presentasjonen fra  og eksaminasjon av Norge på WebTV. Her er lenken:http://webtv.un.org/meetings-events/  Når du kommer inn på denne siden, velger du først "Human Rights treaty Bodies" , dernest "Commitee on the Rights of the Child" og til sist "session 78". Her kan du høre og se det som skjedde under møtene med alle fem stater som var inne i den 78.sesjonen; Angola, Argentina, Lesotho, Montenegro og Norge,