Sluttrapport fra Lenvik

Lenvik kommune ble våren 2009 utpekt som pilotkommune for Sjumilssteget i Troms. Kommunen har i den forbindelse blitt tilført skjønnsmidler for å sikre driften ved Sjumilsstegskontoret og ulike prosjekter og tiltak som inngår i Sjumilssteget. Kommunens prosjektleder Odd Fredriksen har  både drevet frem kommunens mange aktiviteter og i tillegg bidratt til å spre Sjumilssteget og kommuneerfaringene til andre kommuner og fylkesmenn.

Rapporten skal behandles politisk i kommunen. De som har ønsker om å høre mer om Sjumilsstegsarbeidet i pilotkommunen, kan kontakte Odd Fredriksen på telefon 77 84 88 48 eller 922 01 779.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Sjumilssteget i Lenvik 2009 - 2012  SLUTTRAPPORT.pdf)Sluttrapport Lenvik kommune 2009-2012984 kB