Sjumilsstegskonferansen 2011

29. og 30. november 2011 arrangerte Fylkesmannen i Troms årets Sjumilsstegskonferanse, den tredje i rekken. Konferansen var besøkt av nesten 200 personer, hvorav mange var deltakere fra fylkets ulike ungdomspartier eller representanter for Ungdomsråd eller ungdommer fra de enkelte kommuner.

Nedenunder finner du powerpointpresentasjoner som ble benyttet under konferansen. Enkelte forelesere benyttet ikke powerpointer eller annet skriftliggjort materiale og det er derfor ikke mulig å legge dette ut. Powerpoint fra innlegget til Mads Gilbert, blir sendt som vedlegg til e-post til deltakerne, da det av personvernhensyn ikke er ønskelig at dette publiseres på nettet.

Under konferansen presenterte de politiske ungdomspartiene 19 teser.