Sjumilsstegets grafiske profil

Sjumilsstegets hjemmeside har mange profiluttrykk. Sentralt i det grafiske designet står de 7 pictogrammene som symboliserer de sju stegene i satsingen. Ett av disse er også ett av elementene i logoen. Hjemmesiden har også en bevisst fargebruk som er komponert slik at leseren kommer til forskjellige fargemiljøer når man flytter seg mellom stegene. 

Last ned Sjumilsstegets grafiske profil (filen er en ZIP-komprimert mappe som må pakkes ut etter at den er nedlastet).