Uttalelse fra FNs barnekomitè

Norge la 21. januar 2010 frem sin rapport om hvordan Norge ivaretar barnekonvensjonen. 29. januar forelå barnekomitèens rapport. Den innholder mange kritiske merknader. Vedlagt følger rapporten på norsk og engelsk.

 
Illustrerer barnet før og etter barnekonvensjonen. Tegnet av Nils Aadnesen.