Dokument 16: Forslag til endring av grunnloven

19.desember 2011 fikk Stortingets presidentskap forslaget fra Stortingets menneskerettsutvalg om menneskerettigheter i grunnloven, om en begrenset revisjon av grunnloven i forhold til menneskerettigheter som Norge har sluttet seg til. Utvalget har kommet med en rekke forslag til endringer, herunder også i forhold til barnas særlige menneskerettighetssituasjon. Rapportens s. 186-195 behandler barna særskilt, men drøftinger som gjelder barn er også tatt inn i andre kapitler i dokumentet, bl.a. i kapittel 37 om utdanning.

Utvalget foreslår bl.a. endringer i grunnloven ved at det tas inn bestemmelser som ytterligere skal bidra til å sikre at barnets beste-prinsippet følges, at barn har rett til medbestemmelse og at barn har særlig rett til beskyttelse.

Du kan lese dokumentet ved å hente opp vedlegget til denne artikkelen, eller hente det via denne lenken: https://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2011-2012/dok16-201112.pdf

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (dok16-201112.pdf)dok16-201112.pdf1327 kB