Idèhefte om inkludering av barn og unge

Fylkesmannen i Østfold har i samarbeid med barn og unge i Østfold, kommunene i fylket og Universitetet i Nordland utviklet et idè- og inspirasjonshefte der man viser en metode for å inkludere barn og unge selv i kartleggingsarbeid knyttet til barnekonvensjonen.

Du kan finne heftet på hjemmesiden til Fylkesmannen i Østfold. Her kan du laste ned, evt. skrive ut den elektroniske versjonen av heftet. Dette heftet er på flere vis en videreutvikling og et supplement til Sjumilsstegets "Selvhjelpspakke" fra 2012.