Sámi álbmotbeaivi (Samefolkets dag)

“Mánnákonvenšuvnna bokte lea oassi máná rivttiin beassat ovddidit giela ja kultuvrra. Mii avžžuhit buohkaid – miehta riika – váldet oasi ávvudeames sámi álbmotbeaivvi guovvamánu 6. beaivve.”

«Retten til å utvikle samisk språk og kultur er også en del av barnas rettigheter gitt gjennom barnekonvensjonen. Vi oppfordrer alle – landet rundt – til å delta i markeringer av samefolkets dag 6.februar»