Sjumilssteget og kontrollspørsmål 2009

Sjumilssteget ble introdusert i 2009 for kommunene i Troms. Som ledd i satsingen hadde Fylkesmannen utarbeidet en analysemodell som blant annet besto av ulike kontrollspørsmål knyttet til de sju stegene.

Vedlagt kan du finne en sammenstilling av artikkeltekstene og de spørsmål kommunene arbeidet med i 2009 som grunnlag for en analyse av situasjonen i den enkelte kommune. 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Sjumilssteg med kontrollspørsmål.pdf)Sjumilssteg med kontrollspørsmål636 kB