Hvordan inkludere barn og unge i kartleggingsarbeid?

Dokumentet "Selvhjelpspakken" fra 2012 beskriver ikke metoder for å inkludere barn og unge selv i  kartleggingsarbeidet knyttet til de 7 stegene i kommunekartlegging og analyser. Nå har imidlertid Fylkesmannen i Østfold laget er idè- og inspirasjonshefte som  nettopp viser hvordan dette kan gjøres. Heftet er utarbeidet ut fra erfaringer med barn og unges deltakelse i kommunekartleggingene i Østfold i 2014. Heftet har også blitt til gjennom et nært samarbeid med Universitetet i Nordland.

 

Heftet finner du på hjemmesiden til Fylkesmannen i Østfold - herfra kan du lese eller skrive ut heftet - forhåpentlig gjør du begge deler!