Sjumilssteget fortsetter etter avviklinga av Tromsprosjektet

Fylkesmannen i Troms har i perioden fra 1.5.2010 til 1.7.2012 drevet Sjumilssteget ved hjmlp av en prosjektorganisasjon i fylkesmannsembetet. Prosjektet ble avviklet formelt 1.7., men aktiviteter i Troms vil bli ført videre i Fylkesmannens linjeorganisasjon. Sjumilsstegsmetodikken er nå basis for tilsvarende arbeid i fylkesmannsmbetene og kommunene i Nordland og i Sogn- og Fjordane.

Etter forutgående drøftinger med ulike departement og direktorater, ble det i april 2012 søkt om mulighetene for å spre Sjumilssteget til øvrige fylker, gjennom søknaden om nasjonal pilotering av Sjumilssteget, vedlagt under.

Det er nå kommet svar fra BLD i form av en bevilgning på kr. 590.000,- for 2012. Dette betyr at arbeidet med nasjonal pilotering er i gang.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Søknaden til departement og direktorater 2012-2014.doc)Søknaden til departement og direktorater 2012-2014224 kB