Landspilotering av Sjumilssteget?

Fylkesmannen i Troms søkte 24.04.2012 om midler til et to-årig prosjekt (01.07.12-01.07.14) til å spre Sjumilsstegsmetodikken til andre deler av landet gjennom fylkesmennene. Søknaden er sendt BLD som vil koordinere kontakten med andre departement og direktorater som har "aksjer" i dette arbeidet.

Fylkesmannens søknad, som er behandlet i Sjumilsstegets prosjektgruppe og i embetets ledermøte finner du som vedlegg til denne artikkelen.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Fylkesmannens søknad av 240412 til BLD.doc)Fylkesmannens søknad av 24.04.12 til BLD228 kB