Presentasjoner av Sjumilssteget for andre fylkesmenn

Fylkesmannen i Troms har i 2011 gitt tilpassede presentasjoner av Sjumilssteget for 4 fylkesmannsembeter i Norge. I dette ligger bakgrunn for arbeidet med Sjumilssteget, utviklingen av metodikken og oppfølgingen av kommunene med bakgrunn i kommunenes egne analyser av tilbudene til barna. I tillegg til presentasjoner for fylkesmenn, har Sjumilssteget som metode vært presentert på ulike konferanser;

  • Møte med Familie- og kulturkomiteen og med statsråd Rigmor Åsrud (FAD) hhv. 19.01.11 og 27.06.11 Møte med Familie- og kulturkomiteen og med statsråd Rigmor Åsrud (FAD) hhv. 19.01.11 og 27.06.11
  • Barns rett til beskyttelse, Trondheim (posterpresentasjon) 03-04.03.11
  • Sammen for barn og unge, Regionkonferanse for Nord-Norge 22.03.11
  • Fra små skritt til Sjumilssteg - tverretatlig konferanse på Stiklestad 06.07.11
  • Nordisk tilsynskonferanse i Tromsø 25.-26.06.11 (plenums- og seksjonsinnlegg)
  • Sjumilssteget for Barneverntjenester og Bufetat i Sogn og Fjordane, Sogndal 21.09.11
  • Møte med Regionkontor for Indre Salten
  • Sjumilssteget på Rehabilliteringsuka i Finnmark, Alta 24.10.11
  • Sjumilssteget for Inn På tunet 02.11.11 

Nedenfor finner du presentasjoner benyttet under presentasjonene for fylkesmennene i Buskerud, Vest-Agder og Sogn- og fjordane.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Presentasjon Buskerud og Vest-Agder.ppt)Presentasjon Buskerud og Vest-Agder6757 kB
Last ned denne filen (Presentasjon i Leikanger.ppt)Presentasjon i Leikanger6473 kB