Spredning av Sjumilssteget i 2011

I 2011 er det, jf. prosjektplan fase III satt opp en plan for videre spredning av Sjumilssteget utenfor Troms fylke. Sjumilssteget er så langt presentert i ulike møter og konferanser: 

  • 19.01.11 Møte med Stortingets Familie- og kulturkomite, Tromsø
  • 04.03.11 Posterpresentasjon Små barns rett til beskyttelse, Trondheim
  • 22.03.11 Konferansen Sammen for barn og Unge, Tromsø, plenum 
  • 06.04.11 Konferansen Fra små skritt til Sjumilssteg, Stiklestad – plenum
  • 26.05.11 Nordisk tilsynskonferanse, Tromsø – plenum, sesjon og poster
  • 16.06.11 Møte Fylkesmannen i Nordland/RKK-representanter, Bodø

Foreløpig plan for høsten 2011: 

  • 12.09.11 Presentasjon for Fylkesmannen i Buskerud, Drammen
  • 13.09.11 Presentasjon for Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand
  • 20.09.11 Presentasjon for Fylkesmannen i Sogn- og fjordane, Sogndal
  • 21.09.11 Presentasjon for kommunekurs, Sogndal