Nettverksmøte i Bodø 22.-23.01.13

Norges første nettverksmøte mellom Fylkesmenn og kommuner som arbeider med barnekonvensjonen og Sjumilsstegsmetodikken, avvikles i Bodø 22.-23.01.13. På møtet deltar også representanter for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og Velferdsdirektoratet, samt representanter for ulike universiteter. På møtet skal embeter og kommuner gi gjensidige orienteringer om arbeidet så langt og debattere veien videre.