Sjumilssteget i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane startet i 2012 sitt Sjumilssteg og har i den anledning laget en egen nettside der det fortløpende legges ut nyheter om satsingen i dette fylket http://www.tilbesteforbarnogunge.no/hoved.aspx?m=47081