Sjumilssteget i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark hadde "avspark" for Sjumilssteget i Norges største fylke i november 2013 og arbeidet er nå godt i gang. Du kan lese mer om satsingen i Finnmark på Fylkesmannens hjemmeside: http://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Sjumilssteget/

I forbindelse med satsingen i Finnmark er også programlogoen og kontrollspørsmål til kommunene som nå benyttes i Finnmark oversatt til nordsamisk. Du kan lese mer om dette ved å klikke på boksen "sámegillii" nede til høyre på hjemsida.