Aktivitetsplan for spredning av Sjumilssteget i Norge

Fylkesmannen i Troms har gjennom midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, samt Helsedirektoratet hatt ansvaret for å spre Sjumilsstegsarbeidet i Norge. Arbeidet har en særlig innretting mot landets fylkesmannsembeter som lokale motorer i å sikre at barnekonvensjonen tas i bruk i de enkelte kommuner.

Arbeidet følger ulike mål og mest konkret - den vedlagte aktivitetsplanen, som oppdateres jevnlig i forhold til avtaler som inngås.

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (aktivitetsplan  2014.docx)aktivitetsplan 2014.docx22 kB