Nasjonal konferanse 2017

Den nasjonale arbeidsgruppen arrangerte også i 2017 en konferanse for fylkesmannsembeter og direktorater. Denne ble avviklet på Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo fra 19.-20.oktober.

Konferansen som også i år het "Barnekonvensjonen i praksis" presenterte mange ulike tema med utgangspunkt i hvor viktig folkehelsearbeid og tidlig innsats er for alle barn. Konferansen ble arrangert for fjerde gang og er et ledd i arbeidet med å implementere barnekonvensjonen i norsk forvaltning. 

Du finner både mer om 2017-konferansen, herunder både lenke til filminnslag og til alle presentasjon her: https://www.fylkesmannen.no/Troms/Folk-og-samfunn/Var-viktigste-lov-for-barn-og-unge/