Kompetansetiltak for det kommunale barnevernet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet en oversikt over mulige kompetansetiltak spesielt rettet mot det kommunale barnevernet. Denne oversikten kan kommunen blant annet bruke ved eventuel søknad om statlige midler jf Rundskriv Q 31/2010 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011. Kompetanseoversikten kan du finne under.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Mulige kompetansetiltak for det kommunale barnevernet.doc)Mulige kompetansetiltak for det kommunale barnevernet166 kB