Helsetilsynet og Fylkesmannen har ansvar for tilsyn

Helsetilsynet har fra 1.1.10 overordnet ansvar for tilsyn med barnevernet i kommuner og tilsyn med barneverninstitusjonene. Det er Fylkesmannen i hvert fylke som gjennomfører tilsynsbesøk og ellers følger utviklingen i kommuner og institusjoner gjennom rapporter og klagesaker. Nærmere informasjon om tilsynsvirksomheten på barnevernområdet, herunder også tilsynsrapporter, finner du på Helsetilsynets hjemmesider