Oppfølging av skole og barnevernbarna

Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå utarbeidet en veileder, spesielt rettet mot fosterforeldre og ansatte i barneverninstitusjoner. Veilederen tar sikte på å gi praktiske råd om hvordan man kan øke barnas motivasjon til å gå på skole, om leksehjelp og om samarbeid med skolen.

Skolesituasjonen for mange av barn som plasseres av barneverntjenestene kan ofte være vanskeligere enn for mange andre barn. Dette kan blant annet skyldes bytte av skoler og dårlige skoleerfaringer fra tidligere. Det er derfor viktig at det legges særlig vekt på å hjelpe disse barna slik at de får en best mulig skolegang.