Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

Regelverket rundt taushetsplikt er ofte gjenstand for diskusjon og uenigheter. Mange barneverntjenester har reagert på at spesielt barnehagene, men også skolene ikke formidler opplysninger om barn til barneverntjenesten.

Fylkesmannen har den senere tid hatt ulike møter med personell fra barnehager og skoler. Til hjelp under disse møtene benytter vi en powerpointpresentasjon. Denne kan du finne ved under Steg 7: God Utanning – Hva må kommunene gjøre?