Forskning om barnevern i Norge

Det foregår mye viktig forskning om barnevernet i Norge. Dette skjer blant annet ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og ved de 3 regionale utviklingssentrene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Ved NOVA kan du følge barnevernforskningen på NOVAs hjemmeside og lenker til ulike spesifikke forskningsprosjekter:

Rapporten: Fosterhjem for barns behov
Rapporten: Barnevern og ettervern
Rapporten: Forskningskunnskap om ettervern