Barnevernet.no – ny nettressurs

Bufdir har i samarbeid med ansatte i barnevernet, interesseorganisasjoner og studenter utviklet det nye nettstedet som gir en enkel tilgang til informasjon om barnevernet i Norge på ett sted. Målgruppen for den nye nettsiden er i utgangspunktet ansatte i statlig og kommunalt barnevern, men også andre kan ha nytte av denne helhetlige samlingen av stoff rundt barnevernet.

Her besøker du Barnevernet sine hjemmesider