Opplæringssitasjonen for barn i barneverninstitusjon

Fylkesmannen i Troms hadde 19.01.11 et møte med Stortingets Familie- og kulturkomité. Temaet for møtet var barnevern og Sjumilssteget. Under møtet ble det gitt opplysninger om at Fylkesmannen var bekymret for skoletilbudet for barn i barneverninstitusjonene. Komiteen har senere fulgt dette opp med en henvendelse til Utdanningsdirektoratet (Udir). Udir har etter dette bedt Fylkesmannen undersøke saken nærmere. Saken behandles internt i et samarbeid mellom 2 av våre fagavdelinger – Utdanningsavdelinga og Justis- og sosialavdelinga.

Kontaktpersoner er Kristian Olav Mørch telefon 77 64 24 26 og Kjersti Holum Karlstrøm telefon 77 64 20 55.