Barnevernløftet

I forbindelse med orienteringen om statsbudsjettet for 2012, la statsråd Audun Lysbakken frem Barnevernløftet, som er den største satsingen på det kommunale barnevernet siden Utviklingsprogrammet for barnevernet som varte fra 1991-1993. Du kan lese mer om Barnevernløftet på Regjeringen sine nettsider