Barnevernutvalgets rapport

I september 2011 fikk statsråd Audun Lysbakken overlevert Barnevernpanelets rapport. Barnevernutvalget (22 personer) under ledelse av Helen Bjørnøy hadde da på mindre enn ett år, gjennom 7 møter, kommet frem til en rekke tiltak for endringer av barnevernets organisering og ansvarsfordeling, tilsynsordninger, barnas rett til innflytelse, omsorg og støtte til foreldre, kompetanseutvikling for ansatt og endringer i utdanningene av barnevernarbeidere – og for ulike tiltak i barnevernet. Panelets rapport og forslag vil bli tatt med i departementets videre arbeid med styrking av barneverntjenestene i Norge. Du lese rapporten på regjeringen sine nettsider