Bufetats fosterhjemskampanje

Det trenges flere fosterhjem for ungdom som ikke kan bo hjemme hos sine egne foreldre. Bufetat har utarbeidet i 2012 en kampanje for å skaffe flere fosterhjem til ungdomsgruppene. Her kan du se den tankevekkende filmen som er laget til kampanjen. Spre den gjerne videre til de du mener har behov for å se filmen og vite mer om Bufetats kampanje! Se filmen