Master i barnevern - Universitetet i Tromsø

 

Høsten 2013 starter RKBU Nord opp Nord-Norges første master i barnevern. Mange av dagens utfordringer i barnevernet finnes i Nord Norge. Landsdelen må derfor, i arbeidet med å sikre samme grad av kompetanseutvikling som resten av landet, sikre at også velferdstilbudene kan være basert på samme grad av forskning og utvikling. Med en 5-årig praksisnær og forskningsbasert barnevernsutdanning i Nord-Norge sørger man for at utdanning av nye barnevernsarbeidere for landsdelen er av best mulig kvalitet. Programmet skal stimulere studentene til en kritisk, analytisk og vitenskapelig tilnærming til eget fagfelt, og legge grunnlaget for god skjønnsutøvelse, beslutningsfatting og tiltaksutforming.  

 

 

Master i barnevern skal utdanne kandidater som kan:

 

  • utføre fagutviklings-, evaluerings- og utviklingsarbeid innen barnevernfeltet.
  • ha faglige lederstillinger i barnevernet
  • undervise på barnevernutdanningene, sosialt arbeid og andre relevante universitets- og høgskole utdanninger.
  • kvalifisere seg til opptak på PhD program innen for eksempel barnevern, sosialt arbeid og helsevitenskap.

 

Her finner du en kort reklamefilm om denne utdanningen:

 

Mer informasjon og søknad: http://uit.no/for-studiesokere/programside?p_document_id=325361&ar=2012&semester=H