Barnevernfaglig videreutdanning

Regionalt kunnskapsenter for barn og unge -  Nord (RKBU-nord) tilbyr nå en videreutdanning i barnevernfaglig veiledning. Utdanningen består av to emner som tilsammen utgjør 30 studiepoeng;

- Veiledningspedagogikk og egen rolle som veileder (10 studiepoeng), og

- Profesjonell veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten.

Studiet er satt opp som et deltidsstudium over 2 semester. Målgruppen for denne utdanningen er nærmere definert på RKBUs hjemmeside http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=350916&p_dimension_id=154287&p_menu=28714.