Å bo i fosterhjem

Hør og se filmen der to ungdommer forteller om sine erfaringer med å bo i fosterhjem og der professor Amy Holtan ved RKBU/ Det helsevitenskaplige fakultet ved  UiT Norges Arktiske Universitet forteller om hva forskning på fosterbarn viser

https://vimeo.com/112162828