Bufdirs hjemmeside

På hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet legges fortløpende ut nyheter om direktoratets ulike ansvarsområder. Sjumilssteget anbefaler alle å følge med på denne siden, enten man ønsker nyheter eller kunnskap om barnevern, familieråd eller familievern eller ønsker å se på flere av direktoratets mange andre gjøremål: http://www2.bufetat.no/bufdir/