BLDs hjemmeside

BLD - Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvar for barnevernet, men også - som det ligger i navnet - for en rekke andre saksfelt. Alt du trenger av nyheter og fagstoff - utredninger, lovforslag o.s.v. legges ut her. Her er departementets temaside om barnevernet . Hvis du ønsker å se nyheter mv. om andre områder, klikker du deg bare tilbake til BLDs hjemside.