Ny veileder for tilsyn med barn i fosterhjem

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har på oppdrag fra BLD utarbeidet en ny veileder for tilsyn med barna i fosterhjem. Denne tar utgangspunkt i lovendringen fra 2014 der plikten til å føre slikt tilsyn nå er lagt til kommunen, ikke til barneverntjenesten som tidligere. Kommunen er gitt et helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsynet og for å se til at dette blir utført på en forsvarlig måte. Den eller de som skal utføre tilsyn må gis nødvendig opplæring og veiledning.

Bakgrunnen for både lovendringen og den nye veilederen er svakheter med den gamle tilsynsordningen.

Du kan finne den nye veilederen her