Barnevernets arbeid overfor barn med innvandrerbakgrunn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en nettartikkel om barnevernets arbeid i møte med barn, ungdom og ungdomsfamilier med innvandrerbakgrunn.

Direktoratet håper at dette kan bidra til en mer faktabasert diskusjon om barnevernets holdninger og handlinger overfor de ulike lands statsborgere.

Du finner nettartikkelen her