Ny fosterhjemsmelding

Statsråd Solveig Horne la 4.3.16 frem regjeringens nye fosterhjemsmelding "Trygghet og omsorg - fosterhjem til barns beste".  Meldinga som nå skal behandles i Stortinget legger særlig vekt på:

-bedre kartlegging av fosterbarna i forkant av plasseringa

-rekruttering av flere fosterhjem i slekt og nær familie

- bedre veiledning av fosterhjemmene

-mer bruk av familieråd.

Du kan lese hele meldinga på regjeringas nettside

 

 

 

Du kan lese helse meldinga via regjeringasa egen nettside