Barnevernet og enslige umyndige flyktninger

NTNU samfunnsforskning har med finansiering fra Bufdir laget en ny  delrapport i serien "Myter eller realiteter? Møter mellom innvandrere og barnevernet". Delrapporten heter "Barnevernets rolle i bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger". Rapporten beskriver barnevernets ansvar og rolle i forhold til omsorg, skole/utdanning og fritid/sosiale nettverk. Rapporten finnes i Bufdirs bibliotek