Bedre psykisk helsehjelp for barn i barnevernet

Statsrådene i hhv. Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har sammen tatt grep om å styrke innsatsen for barnevernbarna når det gjelder raskere hjelp, også i barne- og ungdomspsykiatrien.

Du kan nå lese nyheten på regjeringens hjemmeside