Ny barnevernreform

Statsråd Solveig Horne presenterte 31.3. barnevernreformen som innebærer flere viktige endringer i dagens barnevernlovgivning.

De foreslåtte endringene gjelder mange områder, herunder fosterhjemsarbeid, styrker kompetanse - særlig i lederfunksjoner i kommunalt barnevern og et større kommunalt ansvar for å kunne velge tiltak, herunder å legge opp til en styrket forebyggende, samordnet innsats. 

Du kan nå lese proposisjonen på departementets hjemmeside