Ny barnevernmonitor

Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet et nytt verktøy - Barnevernmonitoren som er en database der du kan sammenligne norske kommuner på utvalgte data. I Norge er det i dag i alt 295 barneverntjenester. Alle norske kommuner har plikt til å ha en barneverntjeneste. At antallet barneverntjenester er lavere enn tallet på norske kommuner, skyldes at vi pr. i dag har 75 interkommunale barneverntjenester der i alt 235 kommuner samarbeider om å yte tjenestene til kommunenes innbyggere.

Barnevernmonitoren gir en ny mulighet til å skaffe seg oversikt over tilstanden i egen kommune, så vel som andre kommuner man ønsker å sammenligne seg med. Monitoren gir informasjon om viktige sider ved barnevernets tilbud - om antall barn i barnevernet, forekomst av barn i barnevernet, kostnader ved ulike tiltak,  kompetanse i tjenesten  og brudd på barneverntjenesteloven.

Du finner info om barnevernmonitoren ved  å trykke på ordet "barnevernmonitoren" i 1. avsnitt over. Anne info fra direktoratet om dette og andre tiltak på barnevernområdet finner du på direktoratets hjemmesider.