Arbeid med vold mot barn

Fylkesmann Svein Ludvigsen og to representanter for Redd Barnas regionkontor i Nord-Norge avviklet 17.03.11 et pressemøte med temaet "vold mot barn".

Det ble her gitt bakgrunnsdata, tall og oppdatert kunnskap om voldens virkninger for barn. Det ble ellers redegjort for enkelte tiltak som nå blir igangsatt gjennom Sjumilssteget;

  • Oppfølging av Redd Barnas ordførerdugnad, som nå sendes alle ordførere i Tromskommunene fra Redd Barna sentralt.
  • Vold mot barn som tema på møtet med alle koordinatorer for Sjumilssteget i Tromskommunene og Longyearbyen lokalstyre.
  • Planlegging av en stor, regional konferanse om håndtering av vold og overgrep mot barn. Fylkesmannen deltar her i plangruppen sammen med Statsadvokatembetet for Troms og Finnmark, Universitetet i Troms ved Juridisk fakultet, Universitetssykehuset v/barneavdelinga og Barnehuset Nord. Konferansen tenkes arrangert i løpet av 1. halvår 2012.
  • Tematikken vil ellers bli løpende fulgt opp som ledd i arbeidet med steg 4 i Sjumilssteget.

Her kan du lese NKVTS sin reviderte kunnskapsstatus om seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge (2011)

Her er Barnehuset i Tromsø sin årsmelding for 2010.

Redd Barnas brev anggående ordførerdugnaden er vedlagt denne artikkelen.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Redd Barnas utfordring til ordførerne.DOC)Redd Barnas utfordring til ordførerne39 kB