Den dialogiske barnesamtalen

Åse Langballe, Dr.polit og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter og vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet en tilpasset utgave av DCM - Den dialogiske samtalemetoden. Den dialogiske barnesamtalen er utviklet på bakgrunn av studier av barneintervju utført av politi og barnevern. Metoden benyttes i dommeravhør, asylintervju og i andre avdekkingssamtaler.

Formålet med metoden er å gi voksne et redskap der barnet får fortelle mest mulig fritt og spontant om sine opplevelser uten at barnet avbrytes. Langballe har laget et lettleselig hefte på 15 sider der fosterbarnet Lisa forteller om sine erfaringer med overgrep. Heftet tar oss gjennom et avdekkingsforløp basert på metodikken i DCM.