Barnevoldkonferansen 2012

Den store Barnevoldkonferansen 2012 arrangeres 22.-23.03.2012 i Auditorium I i Teorifagbygget på Universitetet i Tromsø. Arrangørene forsøker også å legge opp til en sammenkomst på Barnehuset på kvelden 21.03. Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom ulike aktører på området; Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN- barneklinikken), Universitetet i Tromsø (Juridisk fakultet), Statsadvokatene, Barnehuset i Tromsø og Fylkesmannen i Troms (Justis- og sosialavdelingen /Sjumilssteget). Praktisk ansvar rundt konferansen har Tromsø Event.

Nærmere informasjon om program og påmelding vil komme ca 15. november 2011.

Du kan følge med på informasjon rundt konferansen, se på programmet og melde deg på via nettsiden barnevold.no. Denne siden blir fortløpende oppdatert.