Ulike typer vold mot barn

Begrepet vold har mange betydninge. Det kan derfor være nyttig for alle å tenke igjennom hva som idag regnes som å falle inn under definisjon av vold som er rettet mot barn. Redd Barna har en artikkel på sin hjemmeside som går nærmere inn i denne problematikken. I artikkelen er det også flere henvisninger til publikasjoner fra NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter og vold og traumatisk stress. Du finner artikkelen på Redd Barna sine hjemmesider.